贈李翼

王孫別舍擁朱輪,
不羨空名樂此身。
門外碧潭春洗馬,
樓前紅燭夜迎人。

 

Tặng Lý Dực

Vương tôn biệt xá ủng chu luân,
Bất tiện không danh lạc thử thân.
Môn ngoại bích đàm xuân tẩy mã,
Lâu tiền hồng chúc dạ nghinh nhân.

 

Dịch nghĩa

Nhà riêng của vương tôn có xe bánh sơn son,
Không muốn danh hão, vui với bản thân.
Ngày xuân tắm cho ngựa ở đầm biếc trước cửa,
Trước lầu đêm thắp đuốc đón quý nhân.


Lý Dực thân thế không rõ, có lẽ là người trong hoàng tộc ẩn cư.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà vương tôn có xe bánh đỏ
Chán hư danh vui vẻ bản thân
Bên đầm tắm ngựa ngày xuân
Trước lầu đêm đón quý nhân đuốc đèn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu son xe ngựa hào hoa
Hư danh đã chán muốn tà tà chơi
Đầm xuân tắm ngựa cửa ngoài
Đuốc hoa gác tía đón người phong lưu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vương tôn biệt thự, xe sơn hồng,
Không muốn hư danh, vui tự lòng.
Tắm ngựa ngày xuân đầm trước cửa,
Trước lầu thắp đuốc quý nhân trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời