宿甑山

山中今夜何人,
闕下當年近臣。
青瑣應須早去,
白雲何用相親。

 

Túc Tắng sơn

Sơn trung kim dạ hà nhân?
Khuyết hạ đương niên cận thần.
Thanh toả ưng tu tảo khứ,
Bạch vân hà dụng tương thân!

 

Dịch nghĩa

Trong núi đêm nay có ai thế?
Có đương kim cận thần của triều đình.
Gò bó trong cung khiến muốn nghỉ sớm (về đây ẩn cư).
Không rõ có thể lấy mây trắng làm người thân được không!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trọ núi Tắng đêm nay ai thế?
Là đương kim hoàng đế cận thần
Chán gò bó, muốn an tâm
Cùng làn mây trắng kết thân được nào?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi Tắng đêm nây ai thế
Đương kim hoàng thượng cận thần
Ngán mình công danh trói buộc
Muốn cùng mây trắng kết thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm nay trong núi có ai thân?
Hoàng đế đương kim ấy cận thần.
Gò bó trong cung về ẩn sớm,
Kết thân mây trắng được hay chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời