章臺柳-寄柳氏

章臺柳,章臺柳,
昔日青青今在否?
縱使長條似舊垂,
也應攀折他人手!

 

Chương Đài liễu - Ký Liễu thị

Chương Đài liễu, Chương Đài liễu,
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ.
Túng sử trường điều tự cựu thuỳ,
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.


Hàn Hoằng được một người bạn tặng cho một diệu kỹ là Liễu thị, trai tài gái sắc rất tương đắc. Khi Hàn Hoằng đi làm ký thất cho quan Tiết độ hầu Di Dật ở Tuy Thanh, để Liễu thị ở lại Trường An, ba năm sau gửi bài từ này cho Liễu thị, “liễu Chương Đài” ở đây chỉ Liễu thị ở Trường An. “Cây liễu trước vẫn xanh xanh nay không biết ra sao” là nói Liễu thị ngày trước kiều diễm, chẳng hay bây giờ thế nào. “Dù vẫn cành dài nguyên vẹn rủ, cũng tay người khác vin cành bẻ” là tỏ ý hoài nghi.

Liễu thị sau đó đáp lại bằng bài Dương liễu chi, lời lẽ rất bình dị nhẹ nhàng, mà ý nghĩa hàm súc. “Cành dương liễu đáng hận năm năm tặng ly biệt” cũng như nàng mấy năm bị Hàn viên ngoại bỏ đi xa, khiến nàng phải sầu. Một lá vàng báo tin thu, là liễu bị tàn tạ, cũng như nàng cũng đã giảm dung nhan, thời đâu còn xuân sắc, chắc chàng có thể trở lại cũng không còn tha thiết, trả lời châm đối chua cay, mai mỉa rất thấm thiết.

(Xem thêm bài Dương liễu chi của Liễu thị)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu Chương Đài hỡi liễu Chương Đài
Ngày trước xanh xanh, nay chẳng bày?
Thoả rủ cành dài như thuở trước,
Phải chăng vin bẻ dưới tay ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu ơi! hỡi liễu Chương Đài!
Trước xanh xanh biếc đến rày còn xanh?
Thướt tha lá thắm rủ mành,
Hay là đã bẻ lìa cành tay ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]