青青水中蒲其二

青青水中蒲,
長在水中居。
寄語浮萍草,
相隨我不如。

 

Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 2

Thanh thanh thuỷ trung bồ,
Trường tại thuỷ trung cư.
Ký ngữ phù bình thảo,
Tương tuỳ ngã bất như.

 

Dịch nghĩa

Cây cỏ bồ xanh trong nước,
Mãi mãi ở trong nước.
Nhắn với cánh bèo trôi,
Ta chẳng trôi theo nhau như ngươi được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Trong nước, cỏ bồ xanh,
Ở hoài trong nước xanh.
Nhắn cùng cánh bèo nổi,
Tiếc chẳng được bồng bềnh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trong nước cỏ bồ xanh
Trong nước sinh trưởng thành.
Gởi lục bình lời nhắn:
Trôi theo chẳng có mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ hương bồ xanh xanh trong nước
Sinh, lớn lên trong nước yên vui
Nhắn cùng bèo lục bình lời:
Tôi không theo bạn, lui cui xó nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây cỏ bồ xanh xanh
Cứ sống hoài trong nước
Nhắn lời cánh bèo trôi
Chẳng theo cùng ngươi được

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ bồ trong nước ánh xanh xanh,
Mãi mãi sinh trong nước trưởng thành.
Nhắn với cánh bèo trôi bất định,
Theo ngươi ta nghĩ chẳng sao đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trong nước xanh cỏ bồ
Sống mãi trong nước ư
Nhắn gửi bèo với cỏ
Theo nhau ta chẳng như.


Câu 3 chữ “phù bình thảo” gồm 2 phần là phù bình (bèo) và thảo (cỏ bồ) liên quan đến câu 4 “tương tuỳ” (theo nhau).
Chưa có đánh giá nào
Trả lời