Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
15 bài trả lời: 14 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/09/2005 16:57

左遷至藍關示姪孫湘

一封朝奉九重天,
夕貶潮州路八千。
欲為聖明除弊事,
肯將衰朽惜殘年。
雲橫秦嶺家何在,
雪擁藍關馬不前。
知汝遠來應有意,
好收吾骨瘴江邊。

 

Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương

Nhất phong triêu tấu cửu trùng thiên,
Tịch biếm Triều Châu lộ bát thiên.
Bản vị thánh triều trừ tệ sự,
Cảm tương suy hủ tích tàn niên.
Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại,
Tuyết ủng Lam Quan mã bất tiền.
Tri nhữ hữu lai ưng hữu ý,
Hảo thu ngô cốt chướng giang biên.

 

Dịch nghĩa

Ban sáng vừa mới dâng lên nhà vua một tờ tấu chương
Buổi chiều đã bị biếm đi Triều Châu xa tám ngàn dặm
Lòng chỉ muốn vì thánh triều trừ đi những sự tệ hại
Dám đâu tiếc nuối tấm thân nhiều bệnh tật vào lúc cuối đời này
Mây giăng ngang Tần Lĩnh nhà của ta ở nơi đâu
Tuyết phủ kín Lam Quan ngựa không đi tới được nữa
Cháu từ xa tới đây ta biết chắc là có ý
Muốn thu nắm xương tàn của ta bên bờ sông đầy chướng khí này


Tương là Hàn Tương, cháu của tác giả. Truyền thuyết cho rằng Hàn Tương là một trong bát tiên. Liệt tiên truyện kể rằng nhân một bữa tiệc, Hàn Dũ muốn uống trà sen nhưng đang mùa đông nên chẳng tìm đâu ra sen. Hàn Tương lấy một mảnh lụa phủ lên chiếc lọ cắm hoa, phút chốc từ lọ nở ra mấy đoá sen, trên cánh có hai câu luận của bài thơ này. Hàn Dũ lúc bấy giờ không hiểu, mãi khi bị đày đến Lam Quan mới hiểu ra ý nghĩa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Sáng dâng tờ sớ trước Hoàng Cung
Chiều bị Triều Châu tám vạn trùng
Lòng muốn vua trừ bao tác tệ
Thân già chẳng quản phút lâm chung
Mây giăng Tần Lĩnh nhà đâu nhỉ
Tuyết phủ Lam Quang ngựa ngập ngừng
Cháu có đến đây tìm chỉ thấy
Bên dòng chướng khí nắm tàn xương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Buổi sáng vừa tâu bản tấu chương
Triều Châu, chiều đã phải lên đường
Những mong vua bỏ điều tai hại
Lại để mình lâm cảnh thảm thương
Tần Lĩnh mây giăng, nhà chẳng rõ
Lam Quan tuyết phủ, ngựa chùng cương
Cháu từ xa tới bên sông vắng
Chắc để tìm ta nhặt nắm xương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sáng vừa dâng sớ tới quân vương
Tối biếm Triều Châu vạn dặm đường
Vì chúa thánh minh trừ việc hại
Quản thân yếu bệnh tiếc năm trường
Mây che núi Lĩnh nhà đâu tá
Tuyết ngập ải Lam ngựa tiến ngừng
Biết cháu nơi xa có ý đến
Xương ta sông Chướng nhặt bên sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ban sáng mới dâng tờ tấu bày,
Buổi chiều bị biếm Triều Châu ngay.
Lòng mong triều chính trừ điều hại,
Đâu tiếc tấm thân bệnh tật này.
Tần Lĩnh mây giăng nhà chẳng thấy,
Lam Quan tuyết phủ ngựa loay hoay.
Cháu từ xa tới ta đang hiểu,
Nhặt xác ta bên sông Chướng này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Chầu sớm dâng thư dưới khuyết đường,
Chiều hôm giấy bãi đến Triều Dương;
Muốn trừ việc cũ đường tơ rối,
Dám tiếc thân này mái tóc sương;
Mây lấp núi Tần nhà khuất nẻo,
Tuyết đông cửa ải ngựa cùng đường,
Dặm xa lận đận ơn lòng cháu,
Có ý vì ta giữ đống xương.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]