遊城南十六首-晚春

草木知春不久歸,
百般紅紫鬥芳菲。
楊花榆莢無才思,
惟解漫天作雪飛。

 

Du thành nam thập lục thủ - Vãn xuân

Thảo mộc tri xuân bất cửu quy,
Bách ban hồng tử đấu phương phi.
Dương hoa du giáp vô tài tứ,
Duy giải mãn thiên tác tuyết phi.

 

Dịch nghĩa

Cây cỏ biết xuân về chẳng được lâu dài,
Trăm loài hồng tím đua nhau khoe hương sắc.
Hoa liễu, trái du chẳng có ý tứ, tài năng gì,
Chỉ làm tuyết tung bay đầy trời.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây cỏ biết xuân chẳng ở dài
Trăm hồng nghìn tía sớm khoe tươi
Trái du hoa liễu không tài tứ
Phơ phất làm cho tuyết trắng trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây cỏ biết xuân chẳng được dài,
Trăm loài hương sắc đua khoe tài.
Quả du hoa liễu, không tài, tứ,
Phơ phất đầy trời trắng tuyết bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Cây biết xuân về chẳng ở lâu,
Muôn hồng nghìn tía nở đua nhau;
Tiếc cho du liễu khôn khoe khéo,
Chỉ trút bông như tuyết điểm đầu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cây cỏ biết xuân về chẳng lâu
Trăm tươi tím đỏ tranh khoe màu
Quả du bông liễu không tài trí
Chỉ rải khắp trời làm tuyết mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đồng ý

Đồng ý với kiến giải hai câu thơ cuối của bạn PH@ ở trên. Quả du, tơ liễu không tài cán gì (không có sắc hương gì để khoe) nên giả làm tuyết bay đầy trời, chứ chẳng có tuyết băng gì lúc cuối xuân này. Tác giả Trần Trọng San có lẽ cũng hiểu như thế nên dịch thơ:
Trái du, dương liễu không tài trí,
Chỉ biết tung trời tóc trắng phau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]