遊城南十六首-晚春

草木知春不久歸,
百般紅紫鬥芳菲。
楊花榆莢無才思,
惟解漫天作雪飛。

 

Du thành nam thập lục thủ - Vãn xuân

Thảo mộc tri xuân bất cửu quy,
Bách ban hồng tử đấu phương phi.
Dương hoa du giáp vô tài tứ,
Duy giải mạn thiên tác tuyết phi.

 

Dịch nghĩa

Cây cỏ biết xuân về chẳng được lâu dài,
Trăm loài hồng tím đua nhau khoe hương sắc.
Hoa liễu, trái du chẳng có ý tứ, tài năng gì,
Chỉ làm tuyết tung bay đầy trời.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lý Tứ

Cây cỏ biết xuân vốn ít ngày
Khoe hồng phô tía tỏa hương say
Tài hèn ý kém du cùng liễu
Tung tuyết đầy trời phất phới bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Cây cỏ biết xuân chẳng sống đời
Phô trương hồng tía đẹp muôn nơi
Trái du hoa liễu buồn hiu hắt
Tuyết trắng bay giăng phủ kín trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Biết xuân chẳng ở dài lâu
Cỏ cây khoe sắc muôn màu khắp nơi
Quả du hoa liễu kém tươi
Chỉ còn bông tuyết khắp trời bay giăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cây cỏ biết xuân vốn chẳng dài,
Khoe trăm hồng tía toả hương đầy.
Trái du hoa liễu thua tài sắc,
Chỉ rũ đầy trời tuyết trắng bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Biết xuân về chẳng bao ngày,
Cỏ cây hồng tía trăm loài đua hương.
Tầm thường du quả hoa dương,
Chỉ làm tuyết trắng bay vương đầy trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Cây cỏ hay xuân chẳng ở lâu,
Trăm hương hồng tím ngát đua nhau.
Trái du, dương liễu không tài trí,
Chỉ biết tung trời tóc trắng phau.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cây biết xuân không mãi ở đời,
Muôn hồng nghìn tía thảy đua tươi.
Trái du bông liễu thua tài tứ,
Chỉ nỗi bay nên tuyết ngợp trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hiểu hai câu cuối bài Du thành nam-Vãn xuân như thế nào

"Dương hoa du giáp vô tài tứ,Duy giải mạn thiên tác tuyết phi".才思Tài tư:nghĩa là tài khí và tư trí thường chỉ năng lực sáng tác văn học.Chữ tác 作 có một nghĩa là:Coi là, nhận là.Ngữ cảnh bài này là cuối xuân sắp hết xuân thường không có tuyết,trăm loài hoa đua sắc khoe hương(tất nhiên không ưa gì tuyết).Vì thế hai câu cuối của bài này được hiểu là:Hoa liễu quả du chẳng có tài trí gì,liền theo gió rải hoa tung vỏ quả du(lúc khô màu trắng nhạt)khắp trời hợm mình tự cho là tuyết bay,(chứ không phải do rung lắc va chạm làm tuyết rơi tuyết bay lên)
.Chữ 漫 nên phiên âm Hán Việt là "mạn hoặc man"(chỉ có một chữ "mãn" 滿/满)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cây cỏ biết xuân chỉ ghé chơi
Trăm loài hồng tía đọ hương phơi
Hoa liễu quả du không tài trí
Rải đầy trời lại nghĩ tuyết rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây cỏ biết xuân cũng phải tàn
Trăm hoa hồng tía đấu dung nhan
Quả du hoa liễu không hương sắc
Chỉ biết toả bông tuyết trắng ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối