Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 18/06/2021 19:10

遊城南十六首-楸樹二首其一

幾歲生成為大樹,
一朝纏繞困長籐。
誰人與脫青羅帔,
看吐高花萬萬層。

 

Du thành nam thập lục thủ - Thu thụ nhị thủ kỳ 1

Ki tuế sinh thành vi đại thụ,
Nhất triêu triền nhiễu khốn trường đằng.
Thuỳ nhân dữ thoát thanh la bí,
Khán thổ cao hoa vạn vạn tằng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sinh trưởng bao năm thành đại thụ
Quấn quanh khổ sở dây leo dài
Lưới xanh thoát khỏi có ai giúp
Cao vạn vạn tầng hoa nở coi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Số lượng bài trong Du thành nam thập lục thủ

Hàn Dũ có chùm thơ Du thành nam thập lục thủ, nghĩa là chùm thơ này có 16 bài. Tuy nhiên các tài liệu đều cho thấy chỉ có 15 bài. Vấn đề cần lưu ý là bài Du thành nam thập lục thủ (Thu thụ nhị thủ) có hai bài, do vậy số lượng đúng là 16 bài như đầu đề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời