Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2008 00:22

遊城南十六首-贈同遊

喚起窗全曙,
催歸日未西。
無心花裏鳥,
更與有情啼。

 

Du thành nam thập lục thủ - Tặng Đồng Du

Hoán khởi song toàn thự,
Thôi quy nhật vị tê.
Vô tâm hoa lý điểu,
Cánh dữ hữu tình đề.

 

Dịch nghĩa

Gọi dậy, ngoài cửa đã sáng
Giục về, mặt trời chưa ngả về tây
Vô tâm chim ở trong hoa
Lại cùng kẻ hữu tình hót mãi

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Gọi dậy lúc bình minh
Giục về nắng chửa chênh
Trong hoa chim chẳng biết
Hót với khách đa tình


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Bình minh gọi dậy bên song,
Chiều chưa ngả bóng đã mong giục về.
Trong hoa chim chẳng biết gì,
Lại cùng khách hữu tình này hót vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gọi dậy ngoài song đã sáng trời
Giục về bóng nắng vẫn chưa vơi
Vô tâm chim ở trong hoa hót
Cùng khách đa tình mãi chẳng thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gọi dậy lúc ngoài trời đã sáng
Giục về khi chưa ráng chiều tà
Hồn nhiên chim ở trong hoa
Lại còn hót với người đa cảm tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Kêu dậy trời rạng đông
giục về chưa xế bóng
Trong hoa chim thong thả
hot cho gả có lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Gọi dậy cửa sáng soi
Giục về trời chửa ngọ
Hững hờ chim trong hoa
Cùng nhau lại gáy cố


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gọi dậy ngoài song đã sáng rồi,
Giục về nắng nóng vẫn chưa nguôi.
Vô tâm chim hót trong hoa cỏ,
Cùng khách hữu tình hót mãi thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gọi dậy song tràn nắng
Giục về chưa xế tây
Chim trong hoa chẳng ý
Hót tận tình say mê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời