遊城南十六首-遣興

斷送一生惟有酒,
尋思百計不如閑。
莫憂世事兼身事,
須著人間比夢間。

 

Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng

Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Mạc ưu thế sự kiêm thân sự,
Tu trước nhân gian tỉ mộng gian.

 

Dịch nghĩa

Thoát khỏi cuộc sống trong chốc lát, chỉ có cách dùng rượu,
Tìm ý thơ văn, hay nghĩ trăm kế cũng không bằng nhàn nhã.
Đừng lo lắng cho thế sự và cho chính thân mình,
Hãy làm cho kiếp người như trong mộng mơ.


Trong bài ca trù Uống rượu tiêu sầu, Cao Bá Quát có dùng hai câu đầu của bài thơ này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Dứt bỏ một đời duy có rượu,
Suy tư trăm kế chẳng bằng nhàn.
Lo lắng việc mình, lờ thế sự,
Hãy xem như mộng chốn nhân gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tạm xa cõi tục duy có rượu
Nghĩ tìm trăm kế chẳng bằng nhàn
Đừng lo đời mình cùng thế sự
Nên coi là mộng cõi trần gian

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chốc lát quên đời chỉ rượu thôi
Suy tư trăm kế chẳng bằng chơi
Đừng lo thế sự, lo thân mạng
Hãy để mộng mơ chiếm cuộc đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Một đời muốn thoát sao bằng rượu
Trăm kế lo toan chỉ có nhàn
Quên lãng chuyện mình cùng thế sự
Mộng mơ giữ chút lại nhân gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dứt bỏ cuộc đời chỉ có rượu
Tìm tòi trăm kế chẳng như nhàn
Việc mình việc nước đừng lo nữa
Hãy để đời như giấc mộng tràn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Uống rượu để quên khỏi cõi trần,
Ý thơ trăm kế chẳng hơn nhàn.
Đừng lo thế sự lo thân thế,
Hãy giữ kiếp người mơ mộng tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời