Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 20:46

盆池其五

池光天影共青青,
拍岸才添水數瓶。
且待夜深明月去,
試看涵泳幾多星。

 

Bồn trì kỳ 5

Trì quang thiên ảnh cộng thanh thanh,
Phách ngạn tài thiêm thuỷ sổ bình.
Thả đãi dạ thâm minh nguyệt khứ,
Thí khan hàm vịnh kỷ đa tinh.

 

Dịch nghĩa

Mặt ao chậu quang đãng phản chiếu bầu trời xanh xanh,
Đổ thêm vài bình nước, những vòng sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ.
Hãy đợi đến đêm khuya, khi trăng sáng đã lặn,
Thử xem có bao nhiêu ngôi sao lặn ngụp dưới đáy chậu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bầu trời xanh in ao quang đãng
Thêm nước vào sóng đánh nhẹ bờ
Chờ cho trăng sáng lặn mờ
Thử xem lấp lánh sao thưa in hình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ảnh trời ao sáng vẻ xanh xanh
Lại vỗ bờ thêm nước mấy bình
Đợi lúc đêm khuya trăng sáng hết
Thử xem lặn dưới mấy sao chìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chậu ao quang đãng trời xanh,
Đổ thêm nước sóng vỗ quanh nhẹ bờ.
Đợi khuya trăng sáng lặn mờ,
Thử xem đáy chậu lặn giờ mấy sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chậu ao quang đãng chiếu trời xanh,
Thêm nước sóng dâng vỗ nhẹ thành.
Đợi khuya trăng lặn mờ hư ảo,
Xem sao đáy nước được bao anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời