15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 15:11

盆池其二

莫道盆池作不成,
藕梢初種已齊生。
從今有雨君須記,
來聽蕭蕭打葉聲。

 

Bồn trì kỳ 2

Mạc đạo bồn trì tác bất thành,
Ngẫu tiêu sơ chủng dĩ tề sinh.
Tòng kim hữu vũ quân tu ký,
Lai thính tiêu tiêu đả diệp thanh.

 

Dịch nghĩa

Chớ nói trồng cây trong ao bồn không được,
Ngó sen gieo trong ao bữa trước nay đã ra lá.
Từ nay hễ có mưa mình phải nhớ,
Lại nghe tiếng nước mưa rơi rào rào trên lá sen.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trồng cây trong ao bồn vẫn khá
Ngó sen gieo nay lá đâm ra
Trời mưa phải nhớ ghé qua
Đặng nghe tiếng lá mưa sa rào rào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chớ nói ao bồn cây khó trồng,
Ngó sen gieo trước lá ra xong.
Từ nay hễ có mưa mình nhớ,
Lại nghe mưa dội rào ngoài song.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ao bồn đâu khó trồng cây,
Ngó sen gieo trước ra đầy lá sây.
Từ nay mình nhớ mưa ngay,
Rào rào nghe dội mưa đầy lá sen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đừng nói ao bồn làm chẳng được
Ngó sen trồng mới đã ra bè
Từ nay có mưa bạn nên nhớ
Tiếng lá dưới mưa lộp bộp nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời