15.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
35 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngư Huyền Cơ (23 bài)
- Đỗ Tuân Hạc (28 bài)
- Trịnh Cốc (38 bài)
- Đỗ Quang Đình (2 bài)
- Tư Không Đồ (19 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2007 07:05 bởi Vanachi
Hàn Ốc 韓偓 (844-923) tự Trí Nghiêu 致堯, tiểu tự Đông Lang 冬郎, tự hiệu Ngọc tiều sơn nhân 玉樵山人, người Vạn Niên đất Kinh Triệu (nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ đời Chiêu Tông, làm quan đến chức Binh bộ thị lang, Hàn lâm học sĩ.

 

Tuyển tập chung