Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/07/2018 02:41

春閨其一

願結交加夢,
因傾瀲灩尊。
醒來情緒惡,
簾外正黃昏。

 

Xuân khuê kỳ 1

Nguyện kết giao gia mộng,
Nhân khuynh liễm diễm tôn.
Tỉnh lai tình tự ố,
Liêm ngoại chính hoàng hôn.

 

Dịch nghĩa

Chân thành giao kết củng cố giấc mộng,
Nghiêng vào nhau, chén rượu sóng sánh.
Tỉnh lại thấy mối tình đáng ghét,
Bên ngoài màn, đúng lúc hoàng hôn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tuấn Kiệt

Quyện nhau vào giấc Vu sơn
Thân kề má cọ chập chờn hương mê
Tỉnh ra tình luống ê chề
Ngoài song ngày đã trôi về chân mây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân thành giao kết mộng Vu sơn,
Sóng sánh chén quỳnh nghiêng sát hơn.
Tỉnh lại mối tình ôi đáng ghét,
Bên ngoài màn đúng cảnh hoàng hôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nguyện cùng trong mộng dài lâu,
Nồng nàn chén rượu bên nhau tự tình.
Tỉnh ra thêm lại bực mình,
Ngoài màn trời đã chùng chình hoàng hôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời