Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2016 16:09

薦福寺講筵偶見又別

見時濃日午,
別處暮鐘殘。
景色疑春盡,
襟懷似酒闌。
兩情含眷戀,
一餉致辛酸。
夜靜長廊下,
難尋屐齒看。

 

Tiến Phúc tự giảng diên ngẫu kiến hựu biệt

Kiến thời nùng nhật ngọ,
Biệt xứ mộ chung tàn.
Cảnh sắc nghi xuân tận,
Khâm hoài tự tửu lan.
Lưỡng tình hàm quyến luyến,
Nhất hưởng trí tân toan.
Dạ tĩnh trường lang hạ,
Nan tầm kịch xỉ khan.

 

Dịch nghĩa

Khi gặp nhau là buổi mặt trời giữa trưa,
Lúc chia biệt là khi chuông chiều đã dứt.
Cảnh sắc dường như cuối mùa xuân,
Tâm sự trong lòng (trống vắng) tựa lúc tan buổi tiệc rượu.
Cả đôi bên lòng đều quyến luyến,
Một bữa ăn mà sao chỉ thấy toàn vị đắng cay.
Đêm thanh vắng dưới hành lang dài,
Khó tìm lại dấu guốc mà xem ngắm.


Chùa Tiến Phúc ở ngoài cửa nam thành Tây An nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Chùa vốn là nhà cũ, trước khi lên ngôi của Đường Trung Tông – Lý Hiển, đến năm 684 khi Trung Tông lên ngôi mới đổi làm chùa, để cầu phúc cho vua cha là Đường Cao Tông – Lý Trị, nên gọi tên là Hiến Phúc tự. Đến năm Thiên Thụ thứ nhất Võ Tắc Thiên (690) mới đổi tên là Tiến Phúc tự.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Gặp nhau trưa đứng bóng,
Chia biệt chuông chiều tàn.
Cảnh sắc chừng xuân hết,
Sự lòng tựa tiệc tan.
Quyến luyến tình đôi chốn,
Chua cay cỗ một bàn.
Hành lang dài tối vắng,
Tìm đâu dấu guốc nàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc gặp nhau mặt trời đứng bóng
Chia tay khi chuông khánh chiều ngân
Cảnh dường như cuối mùa xuân
Nhớ nhung tựa buổi tiệc lần chớm yêu
Cả đôi bên lòng đều quyến luyến
Bữa cơm chay sao quyện đắng cay
Đêm thanh trên hành lang dài
Khó tìm dấu guốc của ai mà nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau giữa buổi mặt trời trưa,
Cảnh sắc dường như xuân cuối mùa.
Chia biệt khi chuông chiều vừa dứt,
Tiệc tàn tâm sự trống vắng thưa.
Đôi bên quyến luyến lòng đều hướng,
Một bữa thấy toàn cay đắng chua.
Đêm vắng hành lang dài hun hút,
Khó tìm dấu guốc ngắm người xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời