15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 16:07

船頭

兩岸綠蕪齊似剪,
掩映雲山相向晚。
船頭獨立望長空,
日艷波光逼人眼。

 

Thuyền đầu

Lưỡng ngạn lục vu tề tự tiễn,
Yểm ánh vân sơn tương hướng vãn.
Thuyền đầu độc lập vọng trường không,
Nhật diễm ba quang bức nhân nhãn.

 

Dịch nghĩa

Hai bên bờ cỏ hoang xanh mọc đều như được cắt tỉa,
Mây trên núi che ánh mặt trời tới chiều.
Đứng một mình trước mũi thuyền ngắm sông dài vắng lặng,
Nắng đẹp, sóng bạc trắng rất bắt mắt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ hoang xanh đều như cắt tỉa
Mây che non tới xế chiều luôn
Mũi thuyền đứng ngắm thinh không
Sóng êm nắng đẹp càng trông càng tình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai bên bờ cỏ hoang xanh đều,
Trên núi mây che trời tới chiều.
Thuyền ngắm một mình sông vắng lặng,
Nắng vàng sóng bạc trông càng yêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời