Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 14:59

深院

鵝兒唼喋板黃嘴,
風子輕盈膩粉腰。
深院下帘人晝寢,
紅薔薇架碧芭蕉。

 

Thâm viện

Nga nhi xiệp điệp bản hoàng chuỷ,
Phong tử khinh doanh nhị phấn yêu.
Thâm viện hạ liêm nhân trú tẩm,
Hồng tường vi giá bích ba tiêu.

 

Dịch nghĩa

Đàn ngỗng mới nở mỏ vàng đang hụp lặn, nô đùa,
Đàn bướm lượn khoe lưng thon với lớp phấn mịn.
Trong viện rộng lớn này, người đang buông rèm ngủ,
Hoa tường vi khoe hồng, lá chuối khoe xanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đàn ngỗng con, mỏ vàng, bơi rỡn
Khoe lưng thon bướm lượn không trung
Chủ nhân yên ngủ nhà trong
Khoe xanh lá chuối, khoe hồng tường vi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngỗng con vàng mỏ đang đùa bơi,
Đàn bướm khoe lưng lượn phấn rơi.
Viện lớn người đang buông sáo ngủ,
Tường vi khoe hồng, chuối xanh ngời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời