Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/02/2017 06:57

自沙縣抵龍溪縣,值泉州軍過後,村落皆空,因有一絕

水自潺湲日自鈄,
盡無雞犬有啼鴉。
千村萬落如寒食,
不見人煙空見花。

 

Tự Sa huyện để Long Khê huyện, trị Tuyền Châu quân quá hậu, thôn lạc giai không, nhân hữu nhất tuyệt

Thuỷ tự sàn viên nhật tự tà,
Tận vô kê khuyển hữu đề nha.
Thiên thôn vạn lạc như hàn thực,
Bất kiến nhân yên không kiến hoa.

 

Dịch nghĩa

Nước đang chảy róc rách, nắng đang xế chiều,
Không nơi nào có gà có chó, chỉ quạ đang kêu.
Ngàn thôn vạn xóm như trong ngày Hàn thực,
Không thấy khói bếp, cũng không thấy hoa nở.


Tiêu đề có bản chép là Long Khê đạo trung. Tác giả viết bài này khoảng năm 910. Lúc đó, nhà Đường vừa sụp đổ, nhà Hậu Lương mới lên, thiên hạ còn đang loạn lạc, ông đưa gia quyến lánh nạn vào đất Mân (nay trong tỉnh Phúc Kiến). Sa và Long Khê là hai huyện trực thuộc Tuyền Châu, đều trong đất Mân.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước đang tuôn mặt trời đang hạ
Không chó gà chỉ quạ đang kêu
Như Hàn thực, xóm tịch liêu
Không vương khói bếp, hoa tiều tuỵ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Róc rách nước tuôn, nắng xế chiều,
Không nơi gà chó, quạ đang kêu.
Ngàn thôn vạn xóm như Hàn thực,
Không thấy nở hoa cùng khói lều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời