Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 08/12/2016 12:14

席上有贈

矜嚴標格絕嫌猜,
嗔怒難逢笑靨開.
小雁斜侵眉柳去,
媚霞橫接眼波來.
鬢垂香頸雲遮藕.
粉著蘭胸雪壓梅.
莫道風流無宋玉,
好將心力事妝台.

 

Tịch thượng hữu tặng

Căng nghiêm phiêu cách tuyệt hiềm sai,
Sân nộ nan phùng tiếu yếp khai.
Tiểu nhạn tà xâm mi liễu khứ,
Mị hà hoành tiếp nhãn ba lai.
Mấn thuỳ hương cảnh vân già ngẫu,
Phấn trước lan hung tuyết áp mai
Mạc đạo phong lưu vô Tống Ngọc,
Hảo tương tâm lực sự trang đài.

 

Dịch nghĩa

Trang nghiêm, phong cách, không còn nghi ngờ gì nữa,
Giận dữ khó thấy trên đôi má lúm đồng tiền.
Hàng mi lá liễu như chim nhạn nhỏ bay nghiêng,
Sóng mắt đẹp như ánh ráng trời.
Mớ tóc mai xoã xuống cổ thơm như đám mây phủ ngó sen,
Phấn thoa trên ngực nhẹ như tuyết điểm hoa mai.
Đừng nói không có các chàng phong lưu như Tống Ngọc,
Đã bỏ bao tâm sức để phụng sự người đẹp.


Trong một bữa tiệc, tác giả làm bài này tặng một người đẹp.

Nguồn: Đường thi quan chỉ, Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không còn ngờ trang nghiêm phong độ
Má lúm tiển khó lộ nét hung
Mi cong như nhạn bay cùng
Sóng thu ánh mắt long lanh ráng trời
Mái tóc mai xoã dài trên cổ
Ngực phấn thoa nom tựa tuyết mai
Đẹp như Tống Ngọc chàng trai
Bỏ bao tâm sức giúp người đài trang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trang nghiêm, phong cách, không nghi ngờ,
Má lúm đồng tiền nét giận mờ.
Nhạn nhỏ bay nghiêng mi lá liễu,
Ráng trời sóng mắt đẹp như mơ.
Tóc mai xoã cổ thơm sen ngó,
Trên ngực phấn thoa tuyết điểm mai.
Đừng nói phong lưu như Tống Ngọc,
Bỏ bao tâm sức mỹ nhân nhờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời