Không còn ngờ trang nghiêm phong độ
Má lúm tiển khó lộ nét hung
Mi cong như nhạn bay cùng
Sóng thu ánh mắt long lanh ráng trời
Mái tóc mai xoã dài trên cổ
Ngực phấn thoa nom tựa tuyết mai
Đẹp như Tống Ngọc chàng trai
Bỏ bao tâm sức giúp người đài trang.