Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 04/10/2016 05:54

想得

兩重門裏玉堂前,
寒食花枝月午天。
想得那人垂手立,
嬌羞不肯上秋千。

 

Tưởng đắc

Lưỡng trùng môn lý ngọc đường tiền,
Hàn thực hoa chi nguyệt ngọ thiên.
Tưởng đắc na nhân thuỳ thủ lập,
Kiều tu bất khẳng thướng thu thiên.

 

Dịch nghĩa

Hai lần trùng lập trước cửa toà nhà sang trọng,
Nhân tiết hàn thực tháng 5, bên cành cây nở đầy hoa.
Tưởng đã được người ấy thõng tay đứng chờ,
Nào ngờ người đẹp e thẹn không chịu cùng leo lên cây đu dây.


Tiêu đề có bản chép là Vũ thanh xuân.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã hai lần trước nhà chầu trực
Bên cành hoa Hàn thực tháng năm
Thõng tay người đợi tưởng rằng
Nào ngờ e thẹn, đu không chịu rờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai lần trùng lập cửa nhà sang,
Nhân tiết hàn thực cành nở vàng.
Tưởng được gặp người tay thõng đợi,
Nào ngờ nàng thẹn đu không màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời