Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 14:51

新上頭

學梳蟬鬢試新裙,
消息佳期在此春。
為愛好多心轉惑,
遍將宜稱問傍人。

 

Tân thướng đầu

Học sơ thiền mấn thí tân quần,
Tiêu tức giai kỳ tại thử xuân.
Vị ái hảo đa tâm chuyển hoặc,
Biến tương nghi xứng vấn bàng nhân.

 

Dịch nghĩa

Bắt chước bới tóc theo kiểu cánh ve, thử váy mới,
Theo tin loan đi, đám cưới định trong mùa xuân này.
Vì cái gì cũng thích làm, nên tâm trí rối bời,
Cứ hỏi mọi người, làm thế nào cho tương xứng?


Theo tục lệ xưa bên Trung Quốc, con gái tới tuổi 15 hay tới ngày cưới, cài trâm lên tóc. Việc làm này gọi là "thướng đầu".

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc học chải cánh ve, thử váy
Thiệp hồng loan đám cưới xuân này
Gì cũng thích, tâm chuyển lay
Gặp ai cũng hỏi thế này, thế kia

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bới tóc cánh ve thử váy mới,
Tin loan đám cưới định xuân này.
Cái gì cũng thích tâm luôn rối,
Cứ hỏi mọi người sao xứng đây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời