Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/07/2018 02:53

五更

往年曾約郁金床,
半夜潛身入洞房。
懷里不知金鈿落,
暗中唯覺綉鞋香。
此時欲別魂俱斷,
自後相逢眼更狂。
光景旋消惆悵在,
人生贏得是凄涼。

 

Ngũ canh

Vãng niên tằng ước uất kim sàng,
Bán dạ tiềm thân nhập động phòng.
Hoài lý bất tri kim điền lạc,
Ám trung duy giác tú hài hương.
Thử thời dục biệt hồn câu đoạn,
Tự hậu tương phùng nhãn cánh cuồng.
Quan cảnh toàn tiêu trù trướng tại,
Nhân sinh doanh đắc thị thê lương.

 

Dịch nghĩa

Năm xưa từng hẹn trên giường uất kim (nghệ)
Nửa đêm lén đến động phòng
Trong lúc ôm nhau chẳng biết trâm rơi đâu mất
Ở trong bóng tối chỉ cảm thấy mùi đôi hài thêu
Lúc đó muốn rời nhau nhưng hồn rã rời
Từ đấy hễ gặp nhau là nhìn nhau điên cuồng
Cảnh ấy giờ đây chẳng còn nữa
Chỉ còn nỗi buồn suốt đời

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Năm xưa từng hẹn cùng nhau
Nửa đêm thanh vắng lẻn vào phòng khuê
Trâm rơi mất khi nằm kề
Bóng đêm thâm thẩm đê mê mùi hài
Rã rời thân thể chân tay
Từ sau gặp lại nhìn ai điên cuồng
Giờ đây đâu cảnh vấn vương
Suốt đời còn lại thê lương chán chường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng hẹn năm xưa giường uất kim,
Động phòng lén đến nửa về đêm
Ôm nhau chẳng biết trâm rơi mất
Cảm thấy mùi hài đêm rõ thêm.
Lúc muốn rời nhau hồn rủ rượi,
Gặp nhau từ đấy nhìn cuồng điên.
Giờ đây cảnh ấy đâu còn nữa,
Còn lại suốt đời những nỗi phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời