一籠金線拂彎橋,
幾被兒童損細腰。
無奈靈和標格在,
春來依舊裊長條。

 

Liễu

Nhất lung kim tuyến phất loan kiều,
Kỷ bị nhi đồng tổn tế yêu.
Vô nại linh hoà tiêu cách tại,
Xuân lai y cựu diểu trường điều.

 

Dịch nghĩa

Mỗi cây là một vòm tơ vàng phất phơ bên cây cầu nhịp cong,
Vài cây bị trẻ em phá phách làm hư vùng lưng eo ẻo lả.
Dù ở nơi đó có thế nào, thì khi xuân về,
Vẫn tha thướt những cành dài đầy lá uốn éo.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vòm tơ vàng bên cầu phơ phất
Bị vài cây trẻ bứt lưng eo
Cho dù nơi đó thế nào
Xuân về cành vẫn rủ chào thướt tha

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vòm tơ vàng phất phơ bên cầu,
Trẻ phá làm lưng ẻo lả sầu.
Nơi đó thế nào xuân vẫn tới,
Thướt tha cành lá vẫn xanh mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời