Vòm tơ vàng bên cầu phơ phất
Bị vài cây trẻ bứt lưng eo
Cho dù nơi đó thế nào
Xuân về cành vẫn rủ chào thướt tha

tửu tận tình do tại