Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 14:44

雷公

閑人倚柱笑雷公,
又向深山霹怪松。
必若有勞天下意,
何如驚起武侯龍。

 

Lôi công

Nhàn nhân ỷ trụ tiếu lôi công,
Hựu hướng thâm sơn tích quái tùng.
Tất nhược hữu lao thiên hạ ý,
Hà như kinh khởi Vũ Hầu long?

 

Dịch nghĩa

Người dân tựa cột chê cười thần sấm sét,
Đánh vào những cây thông quái quỷ nào đó ở trong rừng sâu.
Nếu quả thực chiều theo ý dân,
Sao không làm nhân tài như Vũ Hầu thức giấc?


Tác giả ưu tư thời cuộc nhiễu nhương thời Vãn Đường, mượn bài này bỡn thần sấm sét sao không đánh thức nhân tài tương tự con rồng đang ngủ Gia Cát Lượng thức dậy cứu nước sắp chia thành 10 nước nhỏ với chính quyền trung ương luôn luôn thay ngôi đổi chủ tới 5 đời.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dân tựa cột cười thần sấm sét
Đánh cây thông ở mép rừng sâu
Nếu chiều dân ý lo âu
Sao không đánh thức Vũ Hầu Ngoạ Long?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dân tựa cột chê thần sấm sét,
Đánh cây thông ở chốn rừng sâu.
Nếu chiều quả thực theo dân ý,
Hãy thức nhân tài như Vũ Hầu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời