夏日

庭樹新蔭葉未成,
玉階人靜一蟬聲。
相風不動烏龍睡,
待得嬌鶯自喚名。

 

Hạ nhật

Đình thụ tân âm diệp vị thành,
Ngọc giai nhân tĩnh nhất thiền thanh.
Tương phong bất động ô long thuỵ,
Đãi đắc kiều oanh tự hoán danh.

 

Dịch nghĩa

Lá cây trong sân chưa đủ tạo nên bóng mát mới,
Thềm ngọc vắng tiếng người, chỉ có tiếng ve kêu.
Quạ đồng im ắng, chó ngủ thiu thiu,
Đang đợi nàng chim oanh kiều diễm tự lên tiếng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bóng rợp mới trong sân chưa đủ
Thềm ngọc kêu một chú ve sầu
Quạ yên, chó ngủ thiu thiu
Hẳn chờ oanh tới yêu kiều hót ca

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tàn lá cây sân chẳng bóng sâu
Vắng người thềm ngọc rộn ve sầu.
Im lìm chim quạ, thiu thiu chó
Hẳn đợi nàng oanh cất tiếng đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng rợp trong sân chưa mát sâu,
Vắng người thềm ngọc chỉ ve sầu.
Thiu thiu chó ngủ, im lìm quạ,
Đang đợi nàng oanh đẹp hót đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời