Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 15:01

大酺樂

晚日吹弦管,
春風入綺羅。
杏花如有意,
偏落舞衫多。

 

Đại bô nhạc

Vãn nhật xuy huyền quản,
Xuân phong nhập ỷ la.
Hạnh hoa như hữu ý,
Thiên lạc vũ sam đa.

 

Dịch nghĩa

Chiều tà đàn sáo nổi lên,
Gió xuân thổi vào áo lụa phấp phới.
Hoa hạnh dường như cố ý,
Phần đông rơi xéo vào xiêm áo các vũ công.


"Đại bô nhạc" là tên khúc hát Tần Thuỷ Hoàng cho làm để toàn dân ăn mừng ngày thống nhất. Tác giả mượn tựa đề này cho bài ông viết, chỉ để tả một tiệc rượu bình thường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xế chiều nổi đàn sáo
Gió xuân quyện lụa là
Hoa hạnh có ý lạ
Rơi xiên vũ công áo

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiều tàn sáo thổi đàn ca
Gió xuân sao lại len tà áo ai
Biết lòng hoa hạnh nghĩ chi
Rủ nhau rơi đến vũ y cô nàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều tà đàn sáo nổi lên,
Gió xuân thổi áo lụa bền phất bay.
Dường như cố ý hạnh bày,
Phần đông rơi xéo vào ngay áo nàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời