Cuộc sống quay vòng, tuần hoàn xám hối.
rất vui khi ghé thăm thơ bạn.. cố nữa nhé! bạn tôi.

muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...