Chuyện tình kể hết tết chưa xong,
Nửa tỉnh, nửa say cởi cõi lòng.
Con ngựa hoa đem cầm quán rượu,
Vầng trăng lạnh nguyện quẳng bờ sông
Vu sơn gái thuốc vai thần thánh,
Đào động trai chài dáng nhã phong.
Chén bỗng ngát thơm hương vị cúc,
Chai vơi, xin cứ thật đầy đong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.