Hoạ mi hót trong bình minh
Câu thơ của anh ngày ấy
Như giọt sương trong

Hoạ mi hót trong đêm trăng
Đồng quê chan hoà tiếng hát
Bản hoà tấu âm thanh và màu sắc

Hoạ mi hót trong mưa
Khúc nhạc đêm nay nhảy múa
Trong tâm hồn người

Đêm về khuya
Hoạ mi ơi! hót lên
Tiếng chim tắt dưới vòm cây lá mục

Chỉ còn nghe mưa rơi


8-2005

Nguồn: Hà Minh Đức, Ngoài trời còn mưa, NXB Văn học, 2007