Mây trắng chiều biên giới
Gió lạnh theo mùa tràn qua thung
Con suối nhỏ cạn khô
Vắng bóng đàn voi rừng
Cô gái Lào tóc cài bông hoa trắng
Bầy trẻ chơi tung tăng

Mùa đông rừng Lào
Kền kền bay lưng chừng cao
Mặt trời sắp xuống núi
Vội vã những mảnh đời bình dị
Trôi theo tháng năm
Mêkông gương nước xanh trong
Người dân mang tấm lòng của Phật
Cánh cửa chùa mở rộng
Khi con tim nói lời cầu khẩn
Đôi mắt mơ màng theo khói hương bay


Nậm Căn 12-2005

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]