Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Tiêu Vô (1 bài)
- Biện Chi Lâm (1 bài)
- Ngải Thanh (11 bài)
- Đỗ Tuyên (1 bài)
- Nguyễn Chương Cạnh (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/06/2008 00:48 bởi hongha83
Hà Kỳ Phương 何其芳 (1912-1977) là nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình nghệ thuật Trung Quốc. Tên thật là Hà Vĩnh Phương 何永芳, người huyện Vạn, tỉnh Tứ Xuyên (nay thuộc Trùng Khánh, Trung Quốc). Năm 1929, ông học khoa dự bị Công học Thượng Hải, Trung Quốc và được đọc rất nhiều thơ mới. Năm 1931, ông thi vào khoa Triết của trường Đại học Bắc Kinh. Năm 1935, ông tốt nghiệp, cùng thời gian đó ông đã đăng thơ và văn xuôi trên tờ tạp chí Hiện đại. Năm 1935, dạy học ở Thiên Tân. Năm 1938 ông đến Diên An dạy học và tại đây ông đã gia nhập Đảng. Từ những thập niên 1950 trở đi ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành văn hoá.

Tác phẩm:
- Lời tiên đoán (thơ)
- Dạ ca (thơ)
- Bàn về Hồng Lâu Mộng (phê bình văn học)

(hongha83 gửi)