Khoảng cách nào ở giữa
Giấc ngủ và tình yêu
Trái tim nào than thở
Trong ngục tù trớ trêu
Mắt đã bị phân cách
Bởi loại màn hắc huyết
Thân thể làm đá cuội
Khi linh hồn đã quyết
Tới ánh sáng phục sinh

Xa nấm mồ xương trắng
Xa lều bạc bao quanh
Tầm nhìn không thấy được
Ta lang thang một mình
Trong ánh sáng huyền thoại
Giữa phép lạ siêu nhiên
Những hình tượng rơi xuống
Của ham mê hiện tiền
Đã hoá thành tro than

Trong giấc tối tình yêu
Tim ngục tù chợt khóc
Với linh hồn phiêu diêu
“Ta vẫn mãi bên em
Dẫu cơn hấp hối đến
Lời em hứa đừng quên
Trên thiên đường lỡ hẹn”

“Đừng bao giờ lỗi hẹn”
Đấy tình yêu đã quyết
Dẫu chết cũng không từ
Xin khắc ghi mãi mãi
Dầu ánh sáng tâm tư
Có bị ai xua đuổi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)