Bao la tĩnh lặng đêm
Không âm thanh người
đang cắn xé nhau trên bờ biển
khuấy động

Và ta có thể nghe
tiếng vang vọng lạ kỳ
từ con tàu chạy ngang
đâu đây ngoài khơi xa

Những con tàu kia, chúng có hoàn toàn vô tội?
Đôi khi ta nghe tiếng còi hú dài ngoài khơi xa kia -

Như thể... nếu


Nguồn: Thơ Thuỵ Điển (Nhiều người dịch), NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)