Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2008 00:09

Le vent nocturne

Oh! les cimes des pins grincent en se heurtant
Et l’on entend aussi se lamenter l’autan
Et du fleuve prochain à grand’voix triomphales
Les elfes rire au vent ou corner aux rafales
Attys Attys Attys charmant et débraillé
C’est ton nom qu’en la nuit les elfes ont raillé
Parce qu’un de tes pins s’abat au vent gothique
La forêt fuit au loin comme une armée antique
Dont les lances ô pins s’agitent au tournant
Les villages éteints méditent maintenant
Comme les vierges les vieillards et les poètes
Et ne s’éveilleront au pas de nul venant
Ni quand sur leurs pigeons fondront les gypaètes

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Ôi! những ngọn thông va nhau kêu kèn kẹt
Trận cuồng phong cũng không ngớt thở than
Và từ mé sông bên tiếng các thần đắc thắng cười vang
Hoặc hú lên từng hồi theo cơn gió giật
Attys Attys Attys có duyên mà nhếch nhác
Các thần trong đêm đã chế nhạo chính tên Người
Vì một cây thông của Người bị gió gô-tích quật đổ
Rừng chạy trốn phía xa tựa như một đội quân thời cổ
Khua giáo dài nơi đường ngoặt thông ơi
Làng mạc tối sầm suy tưởng lúc này đây
Tựa trinh nữ cụ già và thi sĩ
Sẽ không hề sực giấc bởi bất cứ bước chân ai
Dù chim ưng có lao xuống vồ bồ câu cũng thế


Nguồn: Thơ Guillaume Apollinaire, NXB Ngoại Văn, 1990
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuồng phong không ngớt thở than,
Các thần đắc thắng cười vang sông bờ.
Gió cơn giật hú từng hồi,
Attys duyên dáng tệ rồi hay sao.
Các thần đêm chế nhạo Người,
Cây thông bị gió của Người quật nghiêng.
Rừng xa quân tựa thời tiền,
Khua gươm đường ngoặt nơi liền cây thông.
Tối nay làng mạc tưởng trông,
Nữ trinh thi sĩ cùng ông cụ già.
Không hề thức giấc chân ai,
Dù ưng lao xuống vồ bồ câu ăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời