Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 19/04/2022 20:01 bởi tôn tiền tử
Poèmes à Lou (Những bài thơ tặng Lou) ban đầu có tên là Ombre de mon amour (Hình bóng tình tôi), là tập thơ di cảo của Apollinaire, tập hợp 76 bài thơ được ông viết ở mặt sau các bức thư gửi cho Lou (Louise de Coligny-Châtillon, 1881-1963) trong khoảng thời gian 1914-1915, sắp xếp theo trình tự thời gian. Hai người gặp nhau lần đầu năm 1914 khi di tản vì chiến tranh. Các bức thư của ông cũng được xuất bản trong một tập riêng Lettres à Lou (Những bức thư gửi Lou). Một số bài thơ trong này cũng đã được tác giả chỉnh sửa và in trong tập Calligrammes trước đó.