Đời ai không mộng đế vương
Đôi ta được sống trên vương quốc mình
Cho dòng máu cuộn trong tình
Cho em đôi mắt mang hình lửa thiêu
Hoả diệm sơn vẫn nhịp đều
Nâng niu em giữ chắt chiu nụ hồng
Cho anh hạnh phúc bềnh bồng
Chân bơi trên biển với lòng tự do
Và anh chỉ muốn em cho
Mình anh được hưởng tự do yêu này