Tình yêu không luỵ số phần
Lou, em đã bước qua lần tử sinh
Hồn anh theo suốt hành trình
em về phương Bắc trong tình thuỷ chung

Yêu thương thư gửi chia cùng
Thành cơn địa pháo trong lòng đôi ta
Một ngày một cánh thư qua

Đêm dần buông bóng tối nhoà bao la
Niềm vui hai đứa về nhà
Một hai ba trận giao hoà với nhau

Đêm nồng nàn trái tim trao
Lou ơi, trời cũng lao xao sóng tràn
Theo em cùng tận thế gian

Giờ đây là lúc hành trang giã từ
Thời gian để lại tương tư
Một hai ba thôi tạ từ nhé Nîmes