Lịch sử ta thật bi thương
Giống như mặt nạ quân vương bạo cường
Không kịch tính hoặc hoang đường
Cũng không chi tiết dửng dưng ơ thờ
Tình ta đừng để lu mờ

Thomas uống rượu đơn sơ một mình
Thuốc phiện ngọt độc khiết tinh
Tội cho Anne đã đem tình ước ao
Mặc cho mọi thứ trôi qua
Anh thường trở lại không xa xôi đành

Kỷ niệm những cuộc săn sừng
Tiếng ồn chết lịm giữa vùng gió lên