Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2008 03:16

Le hibou

Mon pauvre coeur est un hibou
Qu'on cloue, qu'on décloue, qu'on recloue.
De sang, d'ardeur, il est à bout.
Tous ceux qui m'aiment, je les loue.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Tim tôi là con cú hôi
Người đâm người rút để rồi lại đâm
Rời nhiệt huyết rã nhiệt tâm
Ai yêu tôi cũng xin thầm ngợi khen


Nguồn: Thơ Guillaume Apollinaire, NXB Ngoại Văn, 1990
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tim nghèo con cú chính là tôi,
Người rút người đâm lại chém bồi.
Nhiệt huyết hăng say đà kiệt sức,
Xin thầm khen ngợi kẻ yêu tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời