Le boeuf

Ce chérubin dit la louange
Du paradis, où, près des anges,
Nous revivrons, mes chers amis,
Quand le bon Dieu l'aura permis.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Trọng Bổng

Các bạn ơi thiên sứ này nói lên lời ca ngơi
Chốn thiên đường nơi mà cạnh các thiên thần
Chúng mình đây sẽ sống lại
Khi nào được Chúa lòng lành cho phép đi lên


Nguồn: Thơ Guillaume Apollinaire, NXB Ngoại Văn, 1990
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên sứ nói lên lời ngợi khen,
Chốn thiên đường nơi cạnh thần tiên.
Chúng ta tái sinh bạn hiền ạ,
Khi Chúa lòng lành ban phép thiêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời