Dưới cầu Mirabeau, dòng sông Seine trôi chảy
Và cuộc tình  chúng ta cũng vậy
Biết có cần nên  nhớ lại không
Sau nỗi buồn mênh mông,
                              niềm vui thường xuất hiện

Đêm vẫn đến, chuông báo giờ vẫn điểm
Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây

Tay trong tay, mặt nhìn mặt
Chính lúc này
Dưới  vồng cầu tay
      con nước cuốn trôi qua biền biệt
Còn để lại sóng mắt nhìn thiên thu mỏi mệt

Đêm vẫn đến chuông báo giờ vẫn điểm
Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây

Tình yêu đi qua như dòng nước chảy
Tình yêu đi qua
Sao cuộc đời vẫn còn chậm rãi
Sao hy vọng quá nồng nàn

Đêm vẫn đến, chuông báo giờ vẫn điểm
Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây

Những ngày trôi qua,
                       những tuần trôi qua
Cả thời gian dĩ vãng cũng không còn
Như cuộc tình chúng ta không bao giờ trở lại
Dưới cầu Mirabeau, dòng sông Seine trôi chảy

Đêm vẫn đến, chuông báo giờ vẫn điểm
Ngày trôi qua mà tôi vẫn còn đây...