Trăng nở hoa trên môi người mất trí
Vườn cây trái làng đêm quá tham lam
Những ngôi sao lành ngỡ ong vờn quanh
Mật lóng lánh nhỏ ra từ dây lá

Tất cả nơi đây, dưới trời dịu hạ
Mỗi giọt trăng rơi là một tổ ong
Cho cuộc phiêu lưu ngọt ngất môi nồng
Anh sợ ngòi lửa của con ong dữ

Tia thất vọng ai đặt vào tay thử
Và lấy mật trăng từ gió thoảng hoa hồng