Miệng của cô gái nằm chết đã lâu trong đám sậy bị gặm nát.
Khi người ta mở bung lồng ngực, thực quản của cô có nhiều lỗ thủng.
Sau cùng, trong khoang bụng dưới cơ hoành
họ tìm thấy một ổ những con chuột nhỏ.
Một ả chuột nằm chết.
Những con khác sống nhờ gan và thận,
chúng uống lấy máu lạnh và tận hưởng
một tuổi thơ tốt đẹp ở đây.
Rồi cái chết của chúng cũng đến ngọt ngào và chóng vánh:
Khi tất cả bị quẳng xuống nước.
Ô, những cái mõm bé xíu lại rít lên không ngừng!