Anh gửi tới làn mi em giấc ngủ
Gửi nụ hôn tới cặp môi hông
Còn bóng tối, ước mơ, lo nghĩ
Anh tự mang tất cả trong lòng.

Dáng hình em chứa nỗi anh buồn tủi,
Tình yêu anh gửi hết dáng hình em
Riêng bên anh, vẫn như thưở trước
Nỗi sợ kinh hồn, khoảng trống và đêm

Gánh nặng trĩu vai anh, em làm sao chịu nổi
Số phận anh thôi sẽ nhấn anh chìm
Cứ để đêm với hồn anh bay lượn
Còn giấc ngủ, nụ hôn, em hãy nhận cho mình

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé