Anh ước sẽ có ngày trở lại
Ngồi uống rượu bên bếp lửa hồng
Ngắm sao trời rớt trên cỏ mịn
Em về nơi ấy với anh không?

Chỉ tiếc là em giờ xa quá
Niềm vui dẫu đến chẳng vẹn đầy
Lòng cứ cồn cào như có lửa
Buồn ơi, uống mãi vẫn không say.

Đành gọi thầm em bằng nỗi nhớ
Chỉ nghe hoang vắng phía bên này
Bên ấy vô tình em tỉnh giấc
Có nghe sương lạnh một vòng tay?


2010

Nguồn: blog cá nhân của tác giả