Mười năm mang kiếp tha hương
Giờ quay lại với con đường ngày xưa.
Ngang chiều thoáng một cơn mưa
Áo vàng thuở ấy liệu giờ có phai?
Mười năm chỉ nhớ một người
Người ơi có nhớ đến tôi thuở nào?
Mười năm nhớ đến xanh xao
Chiều nay chỉ biết gửi vào trong mưa.
Giọt thương, giọt nhớ, giọt chờ
Rơi vào đất - đất hững hờ rong rêu...

Mười năm có được một chiều
Phải chăng thế cũng là nhiều trong nhau?


2004

Nguồn: blog cá nhân của tác giả