Nghe tin bên ấy heo may
Cũng se se lạnh bên này đó em.

Nhủ lòng chắc chẳng phải duyên
Chẳng qua chỉ chút ngẫu nhiên của giời.

Ván kia đã đóng thuyền rồi
Mùa ơi đừng dụ ta ngồi gỡ ra…


2013

Nguồn: blog cá nhân của tác giả