Tặng Ng.

Chẳng có câu hẹn thề nào đâu nhỉ
Như Ngưu Lang và Chức Nữ trên trời
Để mỗi năm còn một lần được gặp
Dẫu chỉ là trong một thoáng ngâu thôi!

Chẳng có lời yêu thương nào đâu nhỉ
Khiến cao xanh kia chợt biết mềm lòng
Nên nào dám ước cây cầu Ô Thước
Bắc qua đời cho ta đỡ long đong...

Cũng chẳng có đắm say nào đâu nhỉ
Để xoá đi cái khoảng cách bây giờ
Người phía ấy, ta phía này trái đất
Quay chiều nào cũng trống trải bơ vơ.

Chẳng gì đâu, chẳng có gì hết thảy
Chỉ là ta đang sống với mơ hồ
Nếu như có kiếp sau, người nhỉ
Người có còn nhớ nổi một câu thơ...?


Budapest, 2013

Nguồn: blog cá nhân của tác giả