Hình như em đi quá vội
Hạ chưa kịp cháy hết mình
Mùa thu vẫn còn xa lắm
Ai người hò hẹn cùng anh?

Gọi em bao chiều gió thổi
Chỉ nghe vọng lại tiếng mình
Cỏ may ngóng chờ mỏi mắt
Người qua rũ áo vô tình.

Chiều hoang gió càng thêm gió
Có nghe lời cỏ ước thầm
Nếu về cùng ai bên đó
Xin đừng bỏ lại dấu chân.

Nỗi buồn dắt anh xuống phố
Ngắm nhân gian với hẹn hò
Hình như em đi quá vội
Lòng anh chưa kịp tiễn đưa.

Dấu chân người không bỏ lại
Cớ sao lòng cỏ vẫn đau
Người ơi, người đi quá vội
Nên không thể biết vì đâu...


2003

Nguồn: blog cá nhân của tác giả