Vẫn con phố nhỏ, vẫn hàng cây
Mười mấy năm rồi chẳng đổi thay
Có làn mưa nhỏ như hò hẹn
Để cho hoa tím chợt rơi đầy.

Có kẻ lại dừng nơi quán cóc
Bỗng nghe hoài niệm thoáng qua lòng
Thương ôi cái thuở còn xanh tóc
Gót nhỏ ai còn xuống phố không?

Gót nhỏ giờ không còn xuống phố
Phong sương cũng điểm tóc xanh rồi
Chỉ có mùa xuân là vẫn thế
Nồng nàn như cái thuở hai mươi.

Trách gì cái thuở đa mang ấy
Đã từng mơ mộng những trăm năm
Trách gì gót nhỏ vô tâm ấy
Để mãi vẹn nguyên một vết hằn...

Vẫn biết duyên kia chỉ một lần
Hẹn hò giờ chỉ với mưa xuân
Quay về hong lại vài câu cũ
Gửi chút tình xưa đến cố nhân.


2010

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]